ಸುಂದರ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಅತ್ತೆಯ ಟಿಪ್ಸ್ | Gardening Tips | How to Grow Rose at Home in KannadaIn this video, we shared few tips on Gardening, how to pot and maintain the plants. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಕೈತೋಟವನ್ನು ಬೆಳೆಸು…

source


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Gardening with Dean

Mon Oct 26 , 2020
International film star Dean Harvey gives gardening advice right from his home garden https://www.patreon.com/RyanRaimann Executive Producer: Benji Fuse …source Share on Facebook Tweet it Share on Google Pin it Share it Email